Zoeken

zaterdag 29 december 2007

AmsterdaM Metropolitan Area (AMA)

Amsterdam wordt niet langer meer gezien als een knoop in de polycentrische netwerkstad Noordvleugel maar als het vanzelfsprekend hierarchisch middelpunt van de Metropool. Dat hebben de verschillende bestuurders gezamenlijk onderkend toen zij unaniem instemden met het voorstel voor de metropoolregio.

Zo is men eensgezind van mening dat de diversiteit van het metropoolgebied de belangrijkste troefkaart vormt voor het verder uitbouwen van de internationale concurrentiekracht.

Intensivering van de stedelijke gebieden, voormalige werkgebieden binnen de steden transformeren tot gemengde woon-werkgebieden en de regionale bereikbaarheid verbeteren door investeringen in adequaat openbaar vervoer op regionaal niveau zijn de belangrijkste aandachtspunten.

'Het gemeenschappelijk beeld dat in de Noordvleugel is gelukt is tot op heden niet in de Zuidvleugel bereikt. Dat de Noordvleugel veel verder is, die kans moet de regio grijpen', aldus Henry Meijdam, voorzitter VROM-Raad.

Ronnie Moxi
Geen knoop in de netwerkstad maar spin in het web, dat is Amsterdam voor de Metropoolregio

Geen opmerkingen: