Zoeken

zaterdag 26 januari 2008

Amsterdam duurzame metropool

Tijdschift Plan Amsterdam schrijft over de conferentie Trends & transitions die vorig jaar werd georganiseerd door de Dienst Ruimtelijke Ordening en het ministerie van VROM. Gastsprekrer was de Amerikaanse wereldhistoricus John Robert McNeil. In zijn lezing ging hij in op de uitwerking van Genoemde trends op wereldschaal.

Een aantal highlights:
De wereldbevolking blijft groeien. Uiteindelijk zal de bevolking op een totaal van circa 9 miljard uitkomen. Zeker 80 a 90 procent daarvan zal dan in steden wonen. Er zal verzadiging intreden. Amsterdam hoeft zich niet te speigelen aan wat er op dit moment in China en India gebeurt, laat staan deze onstuimige ontwikkelingen ambieren. Amsterdam is een welvarende stad en is na vijftig hectische jaren in een rustiger vaarwater terecht gekomen en nu welvarend genoeg om subsantiele middelen in de ontwikkeling van de eigen stad te steken. Het gaat er niet zozeer om dat de stad in omvang groeit, maar wel in kwaliteit. In metropolitane kwaliteit.
de stad zou als innovatief centrum voor de wereld kunnen dienen, een grootstedelijke plek waar leefbaarheid en kwaliteit van leven voor een miljoenen bevolking duurzaam verzekerd zijn. Waar kennis en innovatie bijdragen aan een effeicient gebruik van schaarse hulpbronen en, ook belangrijk, waar schoonheid ook in nieuwe uitbreidingen buiten de grachtengordel te beleven valt.

De feiten:
- de geografische ligging van de stad heeft voor een stadsbestuur gezorgd dat veel ervaring heeft met het oplossen van complexe problemen
- de stad beschikt over een vervoersysteem dat veel beter is dan dat van de meeste andere steden
- Amsterdam is een relatief rijke stad, waardoor het over de middelen beschikt om flexibel in te spelen op veranderingen
- Amsterdam kent vanwege historische redenen een sterk identiteitsgevoel, waardoor collectieve actie gemakkelijk realiseerbaar is. De VOC was de hoeksteen van de moderne kapitalisme, en zag het licht in Amsterdam. Daarom bevindt Amsterdam zich gelet op het gebied van milieu, energie en demografie in een gunstiger postitie dan veel andere steden om aan te tonen dat de steden zich duurzamer kunnen ontwikkelen

_uitgave plan amsterdam, No.8 te downloaden op http://www.dro.amsterdam.nl/

--------
Amsterdam kan veel leren van deze conferentie en ik hoop dan ook van harte dat betrokken overheden deze signalen oppakken en alle zeilen bijzetten om de stad kwalitatief om een hoger niveau te brengen. Grote uitdaging ligt in het ontwikkelen van de Amsterdam Metropolitan Area, het betrekken van de regio bij de stad op metropolitane wijze. Het kan toch niet meer zo zijn dat dat midelmatige woningbouw aftanse bedrijventerreinen en goedkope geluiddschermen worden ontwikkeld in de stad van innovatie.
Het wordt tijd om weer grachtengordelkwaliteit na te streven!

Ronnie Zijp


Geen opmerkingen: