Zoeken

dinsdag 3 augustus 2010

Railnetwerk Ruggengraat Metropoolregio Amsterdam

Onlangs verscheen een speciale editie van Plan Amsterdam. Een prachtige uitgave van de DRO met duidelijke teksten en fraaie afbeeldingen en kaartmateriaal. In het stuk wordt in heldere taal uitgelegd wat het belang is van het trein en metronetwerk voor de regio. De conclusie is dat de spoorlijnen en metrolijnen de ruggengraat vormen in de AMA en dat moet worden ingezet op nieuwe verbindingen en het toevoegen van de ontbrekende schakels. Rondom stations kunnen knooppunten worden gerealiseerd die de basis vormen voor verdere verdichting met woningbouw, werkgelegenheid en winkels.

Een pdf versie van Plan Amsterdam is te lezen door op onderstaande link te klikken:
http://www.metropoolregioamsterdam.nl/20100706Railnetwerk.html

Wat mij onmiddellijk in het stuk opvalt is dat er behalve de Noordzuidlijn en project OV-SAAL (de spooruitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere-Lelystad) eigenlijk maar weinig concrete projecten zijn die binnenkort van start gaan. Concrete informatie over de broodnodige uitbreiding van het metronet ontbreekt. Ook zijn nog geen harde data te noemen over het uitbreiden en koppelen van het huidige tramnet op het spoor en metronet van Amsterdam. Zelfs het netwerk van de Zuidtangent, een hoogwaardige busverbinding in de regio, wordt voorlopig niet verder uitgebreid. Mijn visie op het koppelen van het tram en busnet op het regionale o.v. zal ik overigens op een later tijdstip nog ruimschoots onder de aandacht brengen.

Van groot belang voor het regionele o.v. is de kwaliteit van het huidige voorstadsspoor. Er rijden nu veel te weinig treinen, in veel te lage frequenties en ook nog eens met oud materieel. Ik ondervind het zelf aan de lijve, omdat ik zeer regelmatig gebruik maak van het.o.v. Er is naar mijn weten geen enkel concreet plan om het huidige voorstadsspoor op korte termijn uit te breiden tot een uitgekiend treinnetwerk voor de Amsterdamse RegioTrein (ART). Het huidige project Regionet draagt hier wel aan bij, maar is onvoldoende samenhangend van aard (het zijn veel losse maatregelen) en de ingrepen zijn niet toereikend om een goed systeem tot stand te brengen. Het doel zou moeten zijn om in de metropool een treinsysteem tot stand te brengen met voor elke windrichting een kleur, zoals veel grote Europese steden dat tegenwoordig al hebben. Juist in deze tijd, waar grote investeringen in nieuwe lijnen lastig te realiseren zijn is het zaak dat de bestaande verbindingen worden geoptimaliseerd. Op elke lijnkleur dient minstens om de 10 minuten een ART voertuig te rijden tussen de kernstad Amsterdam en de omliggende voorstad of groeikern. Ziet u het al voor zich? Even met de ART van Nieuw Vennep naar Lelylaan, of van Holendrecht naar Wormerveer.

Het netwerk kan stukje bij beetje worden uitgebouwd, zodat uiteindelijk een heel regionaal metronet ontstaat (zie netwerkkaart, Plan Amsterdam)

Om een hoogwaardig regionaal spoortnetwerk te bereiken is het nodig dat decentrale overheden meer zeggenschap krijgen over het regionele spoornet. Het grootste effect wordt mijns inziens bereikt wanneer de huidige Stadsregio wordt uitgebreid tot het hele metropoolgebied. Dat wil dus zeggen dat Almere, maar ook de agglomeratie Haarlem en IJmond onderdeel moeten worden van de huidigde stadsregio. de stadsregio zou dan als één vervoersautoriteit voor de Amsterdamse metropool kunnen gaan fungeren. Dat is nog een hele grote stap.

Er kan morgen al begonnen worden met het verbeteren van het railnetwerk. Wat op korte termijn vooral nodig is zijn mensen, mensen met visie, met visie en ambitie.

Een politiek met ruggengraat!

Ronnie Zijp

Geen opmerkingen: